Relative Content

travel news

แหลมกา

แหลมกานับเป็นมุมสงบของจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา โดยจุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตัว และยังเป็นจุดสำหรับขึ้นเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนแหลมกานั้น ส่วนใหญ่มักพักอยู่ในรีสอร์ตแถวหาดราไวย์ซึ่งอยู่ห่างจากแหลมกาเพียง 500 เมตรเท่านั้น