แหลมกา

แหลมกานับเป็นมุมสงบของจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา โดยจุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตัว และยังเป็นจุดสำหรับขึ้นเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนแหลมกานั้น ส่วนใหญ่มักพักอยู่ในรีสอร์ตแถวหาดราไวย์ซึ่งอยู่ห่างจากแหลมกาเพียง 500 เมตรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปแหลมกาควรศึกษาเส้นทางล่วงหน้า เนื่องจากทางเข้าชายหาดนั้นต้องผ่านที่ดินส่วนบุคคลซึ่งมีกำหนดเวลาเข้าและออก แหลมกาไม่มีที่พักหรือแหล่งช็อปปิ้งที่มีความสะดวกสบาย และการเดินทางต้องอาศัยรถยนต์ส่วนตัวหรือเหมาแท็กซี่เข้ามาเท่านั้น เพราะไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่านหรือมีจุดรับส่งนักท่องเที่ยวที่แน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand