เปิดเผยข้อความที่ซ่อนของระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์ภูมิคุ้มกันตรวจพบเชื้อโรคหรือมะเร็งที่เป็นอันตรายพวกมันจะระดมและประสานการตอบโต้การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำเช่นนี้เซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ปรับให้เข้ากับการดูถูกที่ทำให้เกิดโรค ดังนั้นการตอบสนองของร่างกายต่อความท้าทายด้านสุขภาพต่างๆขึ้นอยู่กับการประสานงานที่ประสบความสำเร็จในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน

ผู้เล่นหลักของระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ เซลล์ตัวช่วย T และแอนติเจนที่นำเสนอเซลล์เช่นเซลล์และเซลล์ B ที่ผลิตแอนติบอดี เซลล์ T สื่อสารกับแอนติเจนที่นำเสนอเซลล์ผ่านการสัมผัสระยะสั้นที่เรียกว่าภูมิคุ้มกัน synapses ผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกเซลล์อย่างสูงด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ