องค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง

การศึกษานานาชาติที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ได้ค้นพบตัวตนของยีนที่จูงใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การค้นพบนี้เป็นความก้าวหน้าหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหากตรวจไม่พบการตรวจพบอาจทำให้ไตไม่สามารถไตหรือไตได้ การค้นพบยีนไต 35 ตัวเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา

ในอนาคตของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที่มีผลต่อโรคประมาณหนึ่งในสิบคน โรคไตเรื้อรังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง ความรู้ที่ จำกัด เกี่ยวกับกลไกทางพันธุกรรมที่แน่นอนของเราส่วนหนึ่งจะอธิบายได้ว่าทำไมความคืบหน้าในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคไตเรื้อรังจึงเป็นไปอย่างช้าๆ การค้นพบนี้เป็นไปได้โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นเลิศที่เรียกว่า”การเรียงลำดับอาร์เอ็นแอลอาร์เจนยุคต่อไป”ที่ใช้กับคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไตมนุษย์ เราหวังว่าพันธุกรรมไตบางตัวที่เราค้นพบอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาในอนาคตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง