ประตูเมือง

ย้อนกาลเวลาไปสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นผ่านประตูเมืองสีขาวที่ตระหง่านดูน่าเกรงขาม ทั้งนี้ ประตูเมืองกาญจนบุรี นั้นสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2374 ตรงกับรัชสมัยในรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่าจากตำบลลาดหญ้า มาสู่ปากแพรกด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์การรบที่ประตูเมืองแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีลักษณะเป็น กำแพงก่ออิฐถือูน ด้านบนมีใบเสมา ผังกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 210 เมตร ยาว 480 เมตร มีป้อม ประจำทั้ง 4 มุม

ป้อมกลางกำแพงด้านหน้า 1 ป้อม และป้อมเล็กด้านหลังอีก 1 ป้อม นอกจากนี้ยังมีประตู 8 ประตู ด้วยกัน ประกอบด้วยประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตูซึ่งชำรุดเกือบหมดคงเหลือเฉพาะประตูเมือง ด้านหน้าที่หันหน้าสู่แม่น้ำแควใหญ่และกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน โดยทั้งหมดนี้ได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2549 และเมื่อเดินเข้าไปด้านหลังจะพบกับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไว้เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand