การสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายข้อมูล

บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท์ จำกัด และ Deutsche Messe AG (DMAG) ซึ่งเป็นผู้จัดงานด้านเทคโนโลยีการค้าและการจัดแสดงนิทรรศการดิจิทัลได้ร่วมกันจัดงาน Cebit Asean ครั้งแรกในเดือนนี้ที่กรุงเทพฯ ผู้สนับสนุนงาน ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมโครซอฟท์โลจิเทค ABeam และอีกกว่า 200 บริษัท

และแบรนด์ต่างๆ Cebit Asean จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคมในห้องโถง 7-8 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี งานนี้คาดว่าจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำธุรกิจจำนวน 8,000 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพธุรกิจและสังคม หัวข้อ ได้แก่ การสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายข้อมูลเมฆความปลอดภัยเทคโนโลยีอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆและการพิมพ์แบบ 3D